آثار خوشنویسی

بسم الله الرحمن الرحیم

ازمجموعه نقاشیخط نیستان5 تکنیک : ترکیب مواد روی بوم اندازه: 150*100
از مجموعه خوشنویسی-calligraphy