آثار خوشنویسی

طراحی پوستر

طراحی پوستر نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه باعنوان : رویکرد انتزاعی افتتاحیه: جمعه بیست شهریور نودو چهار گالری ساربان
از مجموعه گرافیک-graphic