آثار خوشنویسی

فونت نشاط/سیاه مشق

دیماه نودو دو (2013) ورسای فرانسه فونت نشاط ( تایپوگرافی نه خطاطی) این فرم نوشتاری یکی از سه روش نوشتاری ای هست که با قلم نی نوشته میشود و پایه این نوع در سال نودودو..2013.. در فرانسه گذاشته شد. دارای رسم المشق همراه با نقطه گذاری هم هست که با زاویه ای خاص در برش قلم نوشته میشود . چند وقتی است که در کلاسهای آموزشیم چه در مقوله تایپوگرافی و اصول اولیه ء نقاشی خط به هنرجویان و دانشجوهایم آموزش در دانشگاه ها و کلاس های آزاد هنریم تدریس دارم. این فونت درعین داشتن قواعد اصولی و نقطه گذاری، رها و آزادنویسی رو هم در ترکیبات خودش جای داده که قابل تامل و بررسی است وهنوز جای کاربسیار زیادی دارد که درحال تکمیلش هستم. این فرم نوشتاری ابتدا با تکنیک دومداده تعلیم داده میشه بعد از قوت دست،هنرجویان تعلیم باقلم و مرکب شروع میشود . ______________________________________________ این نوع نوشتاری به هیچ عنوان خط یا خطاطی نیست. وادعایی هم به خط بودن و خطاطی ندارد. فقط برداشت و یکی از شیوه های نوشتاری من در سیر مطالعه و کار در فضای گرافیک و خوشنویسی و تایپوگرافی است!!!!!!!! ______________________________________________ از این فونت در آثارگرافیکی مثل طراحی لوگوتایپ . طراحی پوستر. تندیس و نقاشی خط نیز میشود استفاده کرد. یاحق
از مجموعه خوشنویسی-calligraphy